barutiboerboels040029.jpg barutiboerboels040028.jpg barutiboerboels040027.jpg

Contract

barutiboerboels040026.jpg barutiboerboels040025.gif
garantie
barutiboerboels040024.gif
 voer

  1. Fokker gaat akkoord aan de koper te verkopen een raszuivere Zuid-Afrikaanse Boerboel (hierna: "de pup")

2. Fokker verklaart dat de pup alle benodigde vaccinaties en ontwormbehandelingen heeft gekregen behorende bij zijn leeftijd. Deze staan gedocumenteerd in het eu paspoort geleverd bij de pup en voorzien van chipnummer.

Fokker verklaart dat de pup in de tijd dat hij/zij bij de fokker verbleef de benodigde zorg heeft ontvangen, en is in een zorgzame en liefdevolle omgeving opgegroeid. Zo veel mogelijk gesocialiseerd met volwassenen,
kinderen en andere honden. Is bekend met de normale huiselijke geluiden en activiteiten zoals bv de stofzuiger.
De pup heeft voeding gehad behorende bij zijn leeftijd en ras en is gewend aan vast voer.

3 De pup is met 8 weken door de dierenarts gezien en gezond bevonden.
Bijzonderheden:........

4 De pup is voorzien van een microchip, nr bovenaan contract.

5 De pup is geregistreerd bij een rasvereniging en voorzien van een stamboom.

6 Fokker heeft van de pup DNA afgenomen zodat een DNA profiel kan worden bepaald indien gewenst.

7 Mocht de pup binnen het eerste jaar een erfelijke of aangeboren ziekte ontwikkelen, waardoor de pup in zal moeten slapen of langdurige behandeling moet ondergaan heeft de koper indien gewenst recht op een nieuwe pup uit een volgend nest van verkoper.
Indien koper de pup wenst te behouden ziet koper af van de garantieregeling.
Koper heeft in geen geval recht op teruggave van koopsom of vergooeding van medische kosten.

Om van dit recht om een nieuwe pup uit volgend nest van verkoper gebruik te maken overhandigd de koper een rapport van de behandelende dierenarts en heeft de fokker het recht de pup tegen eigen kosten bij een dierenarts van zijn keuze opnieuw te laten onderzoeken.
De koper verplicht zich de fokker zo snel mogelijk, binnen 1 week na ontdekken, te informeren over mogelijke erfelijke of aangeboren afwijkingen.
barutiboerboels040023.gif
  tips en trucs 1
Mocht de pup HD of ED ontwikkelen binnen de eerste 24 maanden van zijn leven op dusdanige wijze dat de pup in zal moeten slapen heeft de koper indien gewenst recht op een nieuwe pup uit een volgend nest van verkoper. Om van dit recht gebruik te maken moet koper de röntgenfoto's en de verklaring van de dierenarts aan verkoper overleggen.
De verkoper heeft het recht deze foto’s opnieuw te laten beoordelen. Kosten van dierenarts zijn voor de opdrachtgevende partij.

Fokker adviseert voor de pup een verzekering tegen medische kosten af te sluiten. Medische kosten worden nimmer door de fokker vergoed.
verder
bijlage 1
bijlage 2
 home
 de boerboel
  over ons
  onze teven
 onze reuen
pups
 geplande nestjes
 Boerboel Europe
 herplaatser / te koop
 contact
 links