barutiboerboels042029.jpg barutiboerboels042028.jpg barutiboerboels042027.jpg

Contract

barutiboerboels042026.jpg barutiboerboels042025.gif
contract
barutiboerboels042024.gif
 voer
8 Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een bijlage bij deze overeenkomst, worden geen garanties gegeven door de fokker over de show of fokkwaliteiten van de pup.

9 Indien de koper de pup/hond, om welke reden dan ook, in eigendom wenst over te dragen, dient hij/zij deze eerst schriftelijk aan fokker/verkoper aan te bieden. De vergoeding zal nooit de aankoopprijs overstijgen, welke staat bij
ad 1.
Indien de koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de pup/hond zal koper de fokker/verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen. Koper en verkoper zullen samen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen waarin het belang van de hond voorop staat. Een van de mogelijkheden kan zijn dat koper de hond om niet aan verkoper overdraagt.
 
10 De fokker zal gedurende het hele leven van de pup/hond bereid zijn advies aan koper te geven wanneer deze dat wenst. De koper verplicht zich de fokker op de hoogte te houden van de gezondheidstoestand van de pup/hond.
Bij verandering van adres zal koper verkoper hierover informeren.
 
11 De fokker/verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de pup/hond aan zichzelf of anderen. De koper blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van de pup.
 
12 De koper verklaart zich te hebben ge´nformeerd over de bijzonderheden van het ras Zuid-Afrikaanse Boerboel en zal hier ten allen tijden met de verzorging en opvoeding rekening mee houden. Zie ook bijlage 1.
De koper verklaart de pup/hond op te voeden in een liefdevolle en veilige omgeving.
De koper zal de pup/hond voeden met voer aangepast aan de leeftijd en ras.
 
De koper zal de pup/hond jaarlijks vaccineren en regelmatig ontwormen zoals aanbevolen door deskundigen.
De pup/hond zal regelmatig zijn beweging krijgen, echter bij een pup dient er rekening mee te worden gehouden dat de mate van beweging past bij zijn leeftijd. Te veel belasting op de gewrichten zal schade brengen. Trappen lopen dient te worden beperkt, zo ook spelen op een gladde vloer.
De koper draagt er zorg voor dat de pup de juiste opleiding, training en socialisatie krijgt.
Het is bijzonder belangrijk dat tijdens het eerste levensjaar ongepaste fysieke en geestelijke belasting van de puppy moet worden vermeden.
De koper verklaart geen geweld of overmatige dwang te gebruiken ter correctie tijdens de training
van de pup/hond.
De koper verklaart de hond nooit voor dierenproeven beschikbaar te stellen.

Evt fokrechten bij reu worden besproken en vastgelegd als in bijlage 2.
Er zijn ook mogelijkheden voor afspraken voor fokrechten bij teef maar worden indien van toepassing nader besproken.
barutiboerboels042023.gif
  tips en trucs 1
bijlage 1
bijlage 2
terug
 home
 de boerboel
  over ons
  onze teven
 onze reuen
pups
 geplande nestjes
 Boerboel Europe
 herplaatser / te koop
 contact
 links